Samarbeid mellom hjem og skole

I januar i år møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

Skole logo

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og i denne sammenheng trenger vi hjelp fra dere. Til tross for at vi feirer 40 års jubileum i år opplever vi at vi ikke er godt nok kjent blant foreldre og ansatte i skolen. Det er ønskelig at det legges en lenke til fug  på skolenes hjemmesider, slik at foreldre og ansatte lett kan finne informasjon og eksempler på godt samarbeid mellom hjem og skole.

Lykke til med å skape gode relasjoner og et godt samarbeid. Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen!

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder, Morten Ludviksen
Telefon: 75 82 22 15
Mobil: 99 23 94 98
E-post:  mbl(a)saltdal.kommune.no
Postadresse:  Kirkegata 23, 8250 Rognan
Besøksadresse: Skolevegen 26, 8250 Rognan

Inspektør, Torodd Moen
Telefon:  75 82 22 1
Mobil:      97 51 21 62
E-post:  torodd.moen(a)saltdal.kommune.no

Ekspedisjon, Marit Andreassen
Telefon: 75 82 22 10
Mobil: 92 06 94 62
E-post: marit.andreassen(a)saltdal.kommune.no

Leder SFO, Linda Ellingsen
Telefon:  75 82 22 12/ 75 82 22 18
E-post: linda.ellingen(a)saltdal.kommune.no

Logoped, Lill Tove Johansen
Mobil:   93 05 53 43
E-post:  ltj(a)saltdal.kommune.no

 

 

Logg deg inn her for mer info på skolens hjemmeside

Skoleruter, FAU, SU, Skolehelsetjenesten, Planer osv. finner du ved å logge deg inn på http://www.minskole.no/rbsk

Skøyteis og aktivitet

Nå er det klart for skøyteaktivitet ved Rognan barneskole.

Med god hjelp fra vaktmestrene, teknisk drift og ikke minst brannvesenet, har vi fått laget skøyteis på håndballbanen ved Rognan barneskole.
Tusen takk til alle som har bidratt.

Vi håper dette vil føre til masse god aktivitet for elevene ved skolen.
Det er også anledning til å bruke banen på ettermiddag-/kveldstid.
Husk å bruke hjelm!

Morten Ludviksen
Rektor Rognan barneskole