Send informasjon til

. Dette kan gjøres ved å sende informasjon til Saltdal kommune, enten pr post, epost til postmottak@saltdal.kommune.no eller på nyopprettet Facebookside, kulturminner i Saltdal, https://www.facebook.com/Kulturminner-i-Saltdal-708520302677389/

Her følger mer info på Riksantikvarens hjemmeside

Her er det ytterligere informasjon om hva en kulturminneplan er, og hva den bør inneholde.
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Hva-er-en-kulturminneplan