Sentralbord: 75 68 20 00 - mandag til fredag fra kl. 10.00 - 14.00

Mobil: 91 24 02 66 som kan benyttes innenfor kommunens åpningstider, mandag - fredag
fra kl. 08.00 - 15.30

Telefonliste over våre ansatte januar 2020: Her

Hvor skal du ringe når du trenger hjelp?

Nødtelefoner:

Brann = tlf 110

Politi: tlf 112

Medisinsk nødtelefon: tlf 113 - når det er akutt og står om liv

Legevakt: tlf 116117  -- når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

Fastlegen din i åpningstiden: Tlf Saltdal Helsesenter 75 68 21 30

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:

Tlf: 800 57 000

webside:  https://hfsm.no/

 

Kommunale beredskapstelefoner

Kommunal kriseledelse: Tlf 902 72 999 (NB! Ikke SMS!)

Telefonnummeret er betjent døgnet rundt og skal benyttes for å varsle den overordnede kommunale kriseledelsen (NB! Ikke SMS). Nummeret er ikke et nødnummer. Ved nødstilfeller skal politi, brann eller lege kontaktes.

Barnevernsvakt, akuttberedskap. Tlf 909 49 664

Vakttelefon viltpåkjørsel:  41 67 60 59
Vakttelefon VA (vann & avløp) etter kl. 15:  91 64 28 92
Vakttelefon beredskap/brøyting: Skaiti (PK Strøm):  94 83 73 70
Beredskap Rognan - vinter:  99 22 40 19
Beredskap Røkland - vinter:  90 69 55 16

Besøk- og postadresse

Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan

E-post postmottak(a)saltdal.kommune.no

Fakturaadresse: faktura(a)saltdal.kommune.no

 

Innbyggermelding

Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for 10 vannverk og ca. 7 mil med vannledninger.  
Ansvar også for 35 avløpspumpestasjoner og etter hvert 29 små avløpspumpestasjoner, samt ett avløpsrenseanlegg.

Eventuelle feil eller mangler kan rapporteres inn via: Innbyggermelding.no.

I innbyggermelding kan du melde inn feil og avvik til kommunen: avløp, slam, vinterdrift og brøyting, kart, vann, miljø og forurensning og veger og parkering.
Det er fint om du kan oppgi e-post og telefonnummer, slik at saksbehandler kan ta kontakt med deg hvis mer informasjon trengs for å løse problemet.

 

Informasjon om personvernerklæring fra  1. juli 2018 finner du: Her