Sentralbord: 756 82 000 - mandag til fredag fra kl. 08.00- 15.30

Mobil: 912 40 266 som kan benyttes innenfor kommunens åpningstider,
mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30

 

Telefonliste over våre ansatte pr. Januar 2022 finner du: HER

 

Hvor skal du ringe når du trenger hjelp?

Nødtelefoner:
Brann: 110
Politi: 112
Medisinsk nødtelefon: 113 - når det er akutt og står om liv
Legevakt: 116117 - når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

Fastlegen din i åpningstiden:
Saltdal Helsesenter: 756 82 130

 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Telefon: 800 57 000
Webside:  
https://hfsm.no/

 

Kommunale beredskapstelefoner
Kommunal kriseledelse: Tlf 902 72 999 (NB! Ikke SMS!)
- Telefonnummeret er betjent døgnet rundt og skal benyttes for å varsle den overordnede kommunale kriseledelsen (NB! Ikke SMS). Nummeret er ikke et nødnummer. Ved nødstilfeller skal politi, brann eller lege kontaktes.
 

Barnevernsvakt, akuttberedskap: 909 49 664
Vakttelefon viltpåkjørsel:  416 76 059
Vakttelefon VA (vann & avløp) etter kl. 15:  916 42 892
Vakttelefon beredskap/brøyting: Skaiti (PK Strøm):  948 37 370
Beredskap Rognan - vinter:  992 24 019
Beredskap Røkland - vinter:  906 95 516

 

Besøk- og postadresse:
Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan

E-post: postmottak(a)saltdal.kommune.no
Fakturaadresse: faktura(a)saltdal.kommune.no

 

Innbyggermelding
Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for 10 vannverk og ca. 7 mil med vannledninger.  
Ansvar også for 35 avløpspumpestasjoner og etter hvert 29 små avløpspumpestasjoner, samt ett avløpsrenseanlegg.

Eventuelle feil eller mangler kan rapporteres inn via: Innbyggermelding.no.

I innbyggermelding kan du melde inn feil og avvik til kommunen: avløp, slam, vinterdrift og brøyting, kart, vann, miljø og forurensning og veger og parkering.
Det er fint om du kan oppgi e-post og telefonnummer, slik at saksbehandler kan ta kontakt med deg hvis mer informasjon trengs for å løse problemet.

 

Informasjon om personvernerklæring fra 1. juli 2018 finner du: Her