Barn og unge som er pårørende til foreldre/søsken med lidelser

Saltdal kommune har utviklet egen prosedyre for å ivareta barn og unge som er pårørende til foreldre (og/eller søsken) med psykisk sykdom, rus, alvorlig somatisk sykdom eller skade. Prosedyren gjelder for alle ansatte som jobber med barn og unge i kommunen og tar utgangspunkt i Helsepersonelloven (§10a) som sier at barn og unge har rett til informasjon når mor eller far er syke (og/eller søsken). Barn og unge har krav på informasjon tilpasset alder og utvikling. Dette gjøres i samarbeid med barnets foreldre. Foreldre skal få hjelp til å ta vare på sine barn, slik at barn forblir i sin rolle som barn.

Saltdal kommune har jobbet med utarbeidelse av prosedyren siden 2010. I utarbeidelsen har vi vært pilot for det europeiske prosjektet Camille training, gjennom Nordlandssykehuset ved Ian Dawson.