Hvem har rett på BPA/Personlig assistent

Du har rett til å organisere tjenestene praktisk bistand, opplæring og støttekontakt om BPA hvis du:

  • er under 67 år, og
  • har behov for tjenester ut over 2 år, og
  • har behov for tjenester i minst 32 timer pr.uke.

Du kan også ha denne rettigheten hvis du har behov for hjelp i minst 25 timer i uken, men hvis ikke kommunen kan dokumentere at det blir vesentlig dyrere å organisere tjenestene som BPA. Det er kommunen som vurderer hvor mange timer du har behov for.
Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år, med nedsatt funksjonevne (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr.2).
Du har ikke rett til BPA når hjelpen du får krever at det er flere enn èn tjenesteyter tilstede, eller hvis du har behov for tjenester om natten. Unntaket er hvis du har behov for dette hele tiden. 

Brukervalg

Leverandører av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Du kan velge mellom å være selvstendig næringsdrivende, kommune som leverandør, eller benytte en av de private BPA-leverandørene som har fått tjenestekonsesjon av kommunen, presentert i listen under:

Brageva AS
Stendi Assistanse AS
JAG Assistanse
Assister Meg AS
Uloba
Mio BPA AS
Human Care AS
ProCare AS
Tlf: 909 61 365