Hvem kan delta?

Dagaktivitetstilbud er et tilbud til hjemmeboende eldre med demens og/eller uføre som ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbud kan også gis som avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsansvar. Vedtak utenfor målgruppen blir hyppig evaluert og tjenesten kan bli endret ut fra kapasitet og etterspørsel. 

For å delta på våre tilbud må det søkes via Tildelingskontoret søknadsskjema, som kan gi vedtak. Tilbudet gis etter kartlegging av behov.

Om tilbudet:

Brukeren av tilbudet blir tilbudt transport frem og tilbake fra sitt hjem. I tillegg til kaffe og vafler, får alle servert et varmt måltid før de skal hjem. I samarbeid med brukerne, blir det satt opp en aktivitetsplan med innhold fra uke til uke. I tillegg har vi faste aktiviteter som:

  • Fysisk aktivitet- minst 30 min
  • Turer og aktiviteter i nærområdet
  • Sunn og variert ernæring
  • Kulturelle aktiviteter og lokal nyhetsoppdatering
  • Støtte og avlastning for pårørende
  • Tilbudet tilpasses deltakernes funksjonsnivå

Priser:

Kostnadene på tilbudet blir fakturert hver måned, og følger statens retningslinjer:
Henting/bringing: kr 110,-
Mat og drikke:      kr  110,-
Maks  kr 220,- per dag