Velkommen til folkehelseuka, friluftslivets uke og kulturminnedager som arrangeres samtidig i Saltdal.

Ved alle arrangementer oppfordres det til å følge retningslinjer for smittevern og holde minst 1 meters avstand, ha gode rutiner for hygiene, spesielt hoste- og håndhygiene med å vaske/sprite hendene ofte. De som arrangerer skal ha rutiner for å sikre at de som har symptomer på luftveisinfeksjon/covid 19 eller kan ha vært utsatt for smitte gjennom reise eller nylig reise til utlandet, ikke møter opp på arrangementet.

 

Oversikt over programmet for uken finner du: Her