Saken gjelder erverv av grunn i forbindelse med å tilrettelegge for bedre trafikkavvikling i øvre del av Jernbanegata i Rognan sentrum (kjøreveg, parkering, myke trafikanter og kantstopp buss). Planforslaget regulerer samtidig Rådhusparken fra dagens formål "offentlig bebyggelse" til "park".

Er det innvendinger mot søknad om forhåndstiltredelse, ber vi om tilbakemelding innen 31.07.2024. Merknader merkes med saksnummer "2022/3098" og sendes pr e-post til : postmottak@saltdal.kommune.no eller pr. post til: Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan. Merk konvolutten med "2022/3098".

 

Les hele forhåndsvarselet HER

Se reguleringsplan HER