Vi gjennomfører allerede planlagte småbarnskonsultasjoner som normalt, men ber om at søsken blir hjemme og at kun en forelder følger til helsestasjonen.

Ta kontakt med oss på forhånd hvis barnet eller du er syk. Der det gjøres endringer blir dere ringt opp på forhånd.

Ta gjerne med en liten leke hjemmefra, samt et teppe for å legge på vekta hjemmefra.

 

Barn og unge eller foresatte som normalt ville tatt kontakt med helsesykepleier på skolen eller med helsestasjon for ungdom kan fortsatt ta kontakt ved behov for hjelp.

 

Vi har telefontid mellom 09:00 -14:00.

Rognan ungdomskole v/ Annie Franing : 756 82139
Saltdal videregående skole v/ Randi Os: 99168317
Røkland skole v/ Christin Liepelt: 756 82139
Helsestasjon for ungdom: (Marthe, Kjersti, Elisabeth) 756 82139/ 90575063
Rognan barneskole v/ Stina Indregård: 756 82139

Kommunepsykolog Kjersti Togstad er også tilgjengelig ved behov på telefon 756 82139.