Vedlagt ligger kommunestyrets vedtak og forslag til forskrift. Høringsinnspill sendes elektronisk til postmottak@saltdal.kommune.no eller pr. post til Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan. Høringsfrist 16.07.24

Vedlegg:

  • Forslag til forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven, Saltdal kommune finner du: HER
  • Kommunestyresak 50/24. Vedtak om utlegging av forslag til forskrift på høring finner du: HER