Er du i gruppene som særskilt anbefales vaksinasjon?

Sjekk her om Folkehelseinstituttet anbefaler at du bør vaksinere deg mot influensa og/eller covid-19. Dersom du ikke allerede er vaksinert, bør du snarest bestille deg vaksinasjonstime!

Influensavaksinasjon anbefales til:

  1. Alle innbyggere > 65 år
  2. Sykehjemsbeboere (egen vaksine)
  3. Personer 18 - 64 år med høyere risiko for alvorlig sykdom
  4. Barn 2-18 år med høyere risiko for alvorlig sykdom
  5. Helsepersonell med pasientkontakt
  6. Gravide

Barn 2-9 år vil tilbys influensavaksinasjon som nesespray.

Koronavaksinasjon anbefales til:

  1. Sykehjemsbeboere
  2. Personer < 65 år med høyere risiko for alvorlig sykdom

Pneumokokkvaksinasjon anbefales til:

Personer > 65 år og personer i risikogrupper anbefales i tillegg pneumokokkvaksinasjon hvert 6. år.

Anbefaling om koronavaksinasjon til alle i alderen 18 – 64 år

Alle i alderen 18 til 64 år som ønsker vaksinasjon mot covid-19, kan nå få det.

Timebestilling

Disse vaksinene settes tirsdager og torsdager på Saltdal helsestasjon, Jernbanegata 45, 8250 Rognan.

Du bestiller sjøl time for vaksinasjon

  • Helsenorge.no > Bestille time, eller
  • Telefon 75 68 21 39 mandag – torsdag

 

Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege

Annie Franing Hüttepohl, ledende helsesykepleier