Vi får mange henvendelser fra befolkningen angående influensavaksinen. På grunn av Corona pandemien vil dette foregå annerledes i år. Vaksinasjon vil skje på ulike grendehus i midten av oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon. Følg med på kommunens hjemmeside og i avisa.