Tekniske tjenester ønsker med dette å informere at Kirkegata ikke blir asfaltert i år. Det vil pågå en del gravearbeid i Kirkegata og krysset inn til Håndverkeren utover høsten slik at asfaltering tidligst kan skje til våren/sommeren 2019.Kirkegata.jpg