I perioden 2. april til 12. april 2024 vil noen av kommunens innbyggere stå uten fastlege. Det jobbes aktivt med rekruttering av fastleger.

I mellomtiden vil det være fastlegevikarer som vil serve innbyggernes behov for nødvendig helsehjelp.

Det må påregnes noe ventetid på legekonsultasjoner grunnet redusert kapasitet tom 12. april 2024.

 

Visste du at du kan nå Saltdal helsesenter digitalt via Helsenorge? (gjelder pasienter som har aktiv fastlege ved Saltdal helsesenter)

Se retningslinjer; http://www.saltdal.kommune.no/legetjenester.425959.no.html

Her kan du:

  1. Starte e-konsultasjon
  2. Bestille legetimer
  3. Fornye resepter på faste medisiner
  4. Bestille time til prøvetaking på laboratorium

Øyeblikkelig hjelp kan ikke meldes elektronisk.

Vi oppfordrer alle innbyggere til å bruke Helsenorge aktivt!