Det skal gjøres feilsøk i ca. 1 uke fra og med i dag 8. mars i Osvegen og Jernbanegata

Teknisk drift