Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innbyggermelding

Innbyggermelding
Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for 10 vannverk og ca. 7 mil med vannledninger.  
Ansvar også for 35 avløpspumpestasjoner og etter hvert 29 små avløpspumpestasjoner, samt ett avløpsrenseanlegg.

Eventuelle feil eller mangler kan rapporteres inn via: Innbyggermelding.no.

I innbyggermelding kan du melde inn feil og avvik til kommunen: avløp, slam, vinterdrift og brøyting, kart, vann, miljø og forurensning og veger og parkering.
Det er fint om du kan oppgi e-post og telefonnummer, slik at saksbehandler kan ta kontakt med deg hvis mer informasjon trengs for å løse problemet.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 21. april 2021