Søke om treningstider finner du:HER

Sjekkliste for godt smittevern ve trening og arrangementer innen organisert idrett: HER

Ivaretakelse av smittevern i Saltdalshallen ved bruk av idrettslag på ettermiddagstid: HER