Kurs i Mestring av Depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

Målet med kurset:

- Forkorte varighet av depresjon

- Redusere intensitet av symptomer på depresjon

- Gjenvinne funksjon

- Forebygge nye episoder med depresjon

 

Praktisk informasjon:

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere.

Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer.

Kursboka - Å mestre depresjon - blir brukt aktivt på hele kurset.

Kursdeltaker kan henvises til kurset fra sin fastlege/behandler, eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten

 

Saltdal kommune arrangerer Kurs i Mestring av Depresjon (KiD)

Kursledere er Sofie: 913 22 741 og Birgit: 950 18 880

KiD-kurs starter: 25. oktober 2016

Tid: Kl. 11.30

Sted: Rådmannsalen/Helsesenteret

Kursavgift: kr. 600

Frisklivsentralen melder at dem har pr d.d 19.10.16,  1 plass ledig igjen til dette kurset som starter 25.10.16.

For mer informasjon kontakt: en av Kursledere Sofie: 913 22 741 eller  Birgit: 950 18 880