Ansatte og kontaktinformasjon

Mads M Erland

Janne Hansen                                  

Elin Pedersen

Mona S. Larsen

Per Albrigtsen

Roald Kristensen                                   

Unni Mona Kristoffersen                             

Kjell Arne Hasselbergsen                            

Roger Furumo                                 

Anita Johansen

Jan Johansen   

Frank Erik Wenberg - Prosjekt «Sammen»

Wanda Kristensen

Randi K Taarneby

Siv Unosen

 

 For å kontakte oss kontakte oss på dagtid:

 Avdelingsleder tlf.  91 57 88 90

 Tekstilavdelingen tlf. 75 68 23 80

 Vedhallen tlf: 75 68 23 64

 Treavdelingen tlf: 75 68 23 63

 Sjåfør Knaggen tlf: 99 56 73 21

 Kantine/kjøkken tlf: 75 68 23 65

Prosjekt sammen tlf: 90 03 95 83

I dag har vi 131 faste brukere hver uke som er knyttet til:

- NAV - gjennom arbeidsutprøvning
- Rus og psykiatri - arbeidstrening og motivasjon
- Språkpraksis gjennom flyktningkontoret
- Utviklingshemmede i arbeid og aktivitet
- Eldre og eldre hjemmeboende
-Beboere på sykehjemmet, Heimly og Omsorgsboligen
- Prosjekt «Sammen»
-Lyspunkt


  Prosjektet ble startet som en motvekt mot det økende tallet
  unge arbeidsledige i Saltdal Kommune.

  Prosjektet har som mål å fungere som et springbrett for å komme
  i utdanning eller arbeid.

  Prosjektet drifter i dag utstyrssentralen og bygdekinoen på Rognan
  i tillegg til diverse arbeid i kommunen.

 

Besøk vår facebookside med diverse informasjon om hva vi driver med

Facebook

Noen av arbeidsoppgavene og aktivitetene vi tilbyr våre brukerne

1. Håndarbeid – hekling, toving, strikking, veving, maling, sying og brodering

2. Preging – her mottar vi ulike oppdrag fra hele landet. Preging i tre eller i plast. Eksempel på produkter som brukerne er med å produsere er gravskilt, kølapper til helsesenteret, timekort til fysioterapitjenesten, reflekser til veiskillere medaljer til ulike turneringer og mye mer.

3. Trearbeid – bruk av de fleste maskiner knyttet til trearbeid. Paller til Saltdalshytta, varmepumpehus, linklaver, fuglekasser, medaljer, skjærefjøler og mye mer.

4. Vedarbeid – brukerne deltar i hele prosessen - fra store parti med tømmer blir levert på Vensmoen til veden er sortert i små eller store sekker og klart for utsalg.

5. Aktiviteter i regi av Knaggen som brukerne kan delta på hver uke: egen musikkgruppe med levende musikk, Camilla-band med øving hver uke, friluftsprosjektet «opptur», nye reisemål hver uke for PU- brukere, svømmebasseng - hver tirsdag, onsadg og torsdag, diverse turer i nærområdet og sittedans på ulike institusjoner hver mandag

6. Kantinedrift – noen brukere jobber på kjøkkenet og hjelper til der. Vi lager kaker, smørbrød og leier ut kantinen til diverse arrangementer.

7. Kjøreoppdrag – flere brukere er involvert i den daglige kjøringen som Knaggen har ansvar for. Levering av post, medisiner, klesvask og diverse andre kjøreoppdrag.
 
8. "Lyspunktet" - åpen kafé hver fredag som et samlingspunkt for ulike brukere på aktivitetshuset på Rognan. Veldig populært tilbud hvor det serveres kaffe, kaker og vafler. Dette er et samarbeid med "mental helse" og frivillighetssentralen.

9. Prosjekt "Sammen": Et samarbeid mellom Saltdal kommune, NAV, miljøtjenesten og Knaggen som først startet i 2004. Prosjektet startet som en motvekt mot det økende tallet unge arbeidsledige i Saltdal kommune. Prosjektet har som mål å fungere som et springbrett for å komme i utdanning eller arbeid. Prosjektet drifter i dag utstyrssentralen og  bygdekinoen på Rognan i tillegg til diverse arbeid i kommunen.