Andel vaksinerte (%) i de ulike aldersgruppene fordeler seg slik:

Andel vaksinerte. Graf: Klikk på linken:

Vaksinerte 

Regjeringen har forutsatt at «Trinn 4» i gjenåpningsplanen kan iverksettes 3 uker etter at alle > 18 år har fått 1. dose. I Saltdal er det fortsatt noen som ikke har fått minst 1 dose, spesielt i aldersgruppa 25 – 39 år. Vi minner om at vaksine er det beste virkemidlet vi har for å unngå alvorlig sykdom, unngå karantene dersom man blir smittet, få koronasertifikat osv. Vi oppfordrer alle som ikke har fått koronavaksinasjon, om å bestille tid for vaksinasjon!

 

Vaksinasjon av ulike grupper

  • Alle personer over 18 år kan bestille time for vaksinasjon. I uke 37 (inneværende uke) settes ca. 250  doser.
  • Gravide i 2. og 3. trimester anbefales nå vaksinasjon i svangerskapet. Gravide har noe økt risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir koronasmittet. Men vaksinasjon i svangerskapet er trygt, og vil også beskytte barnet. Mer informasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/?term=&h=1#vaksinasjon-av-gravide
  • 16- og 17- åringer anbefales nå vaksinasjon: Ca. 150 doser settes i løpet av uke 36 og uke 37, i hovedsak ved samarbeid med Saltdal videregående skole
  • Barn/ungdom 12 – 15 år: Se eget avsnitt
  • Grupper med alvorlig svekket immunforsvar: Tilbys 3. vaksinedose, se eget avsnitt
  • Studenter vil som hovedregel tilbys vaksinedose 2 på sitt studiested

 

Vaksinasjon av barn/ungdom 12 – 15 år

Årskullene 2006, 2007 og 2008. Disse aldersgruppene går i 10., 9. og 8. klasse. I tillegg blir samt alle fra årskull 2009 tilbys koronavaksine så snart de har fylt 12 år (7. klassinger).

 

Invitasjon med samtykkeskjema er sendt ut gjennom skolene. Samtykkeskjema finner man her: https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf

 

Personer 12 – 15 år vaksineres med én dose Comirnaty/BioNTech-Pfizer koronavaksine.

 

Mer informasjon: https://www.fhi.no/nyheter/2021/12-15-aringer-tilbys-koronavaksinasjon/

 

Vaksinedose 3 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Visse grupper med alvorlig nedsatt immunforsvar tilbys vaksinedose 3.

 

Merk at det er Spesialisthelsetjenesten, ikke fastlegen, som har fått i oppgave å plukke ut hvilke pasienter som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine. De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen. Noen pasienter vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset.

 

Vaksine som benyttes: Comirnaty/BioNTech-Pfizer eller Spikevax/Moderna

 

Mer informasjon: https://www.fhi.no/nyheter/2021/tilbyr-3.-dose-koronavaksine-til-personer-med-alvorlig-immunsvikt/

 

TIMEBESTILLING

Timebestilling til koronavaksinasjon kan du gjøre på helsenorge.no. Framgangsmåten er beskrevet her: https://www.saltdal.kommune.no/timebestilling-for-koronavaksine.557669.no.html Bestillingene blir gjennomgått manuelt. Om du har problemer med timebestilling, kan du kontakte koronatelefon på tlf. 90802531 (åpent man., tir. og fre. kl. 09 – 11:30) eller på e-post corona@saltdal.kommune.no

 

TA MED OPPDATERT EGENERKLÆRINGSSKJEMA

TA MED UTFYLT EGENERKLÆRINGSSKJEMA når du møter til koronavaksinasjon. Egenerklæringsskjema finner du her:  https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/

VAKSINEDOSE 2

ALLE FÅR TILDELT TID FOR VAKSINEDOSE 2 GJENNOM SMS FRA HELSENORGE. Du skal altså ikke sjøl bestille time til vaksindose 2, bare til vaksinedose 1.

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege