Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kreftsykepleie

Oppfølging fra kreftsykepleier er et tilbud til pasienter med kreft og deres pårørende uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet.
Kreftsykepleier jobber helhetlig i forhold til informasjon, symptomlindring, koordinering, behandling, omsorg og støtte. Ofte i tett samarbeid med øvrige kommunale tjenester, sykehus og fastlege. 
 

Hva kan kreftsykepleier gjøre for deg og dine pårørende?

Møte deg for samtale i ditt eget hjem, på telefon eller på kreftsykepleiers kontor.

​Bidra med støtte, informasjon, råd og veilednig i forhold tilulike plager som kan oppstå i forbindelse med sykdom og behandling.

Formidle kontakt med andre faggrupper og være kontaktperson melleom sykehus,fastlege og hjemmesykepleie.

Informere om kurs, rehabiliteringstilbud, Kreftforeningen, pasientgruppe etc.

SLIK SØKER DU:

Søknadsskjema

ribbon-1524542_1920

Kontakt

Tildelingskontoret:
Telefon: 95 93 87 64
E-post
Søknadsskjema

Kreftsykepleier:
Benedikte N Jensen
Telefon: 48 11 36 58
E-post

Hjemmetjenesten:
Konstituert tjenesteleder:
Silje Lines
Telefon: 95 01 67 86 
E-post 

Fagutviklingssykepleier
Trine Langseth
Telefon: 91 12 80 10 (kun dagtid)
E-post
 

Postadresse:
Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan

Besøksadresse:
Jernbanegata 48, 8250 Rognan

Kart