Det er for 2023 satt av 87.000 kr som søkbare kulturmidler for ordinære lag og foreninger. Midlene kan søkes av lag og foreninger med tilholdssted i Saltdal, og de lag og foreninger som arbeider med barn og unge vil bli prioritert.

185.000 kr er satt av som kulturmidler til idrettsformål, hvorav kr 60 000 av midlene er avsatt til lysløyper, og kr 5 000 er avsatt til dekking av utgifter til de som kjører opp skiløyper i fjellet.

Idrettslag som driver jevnlig aktivitet for barn og unge i sesongen vil bli prioritert.

 

Søknadsfrist for begge tilskuddsordningen er 1. oktober 2023.

 

Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside under Selvbetjening – Skjema A-Å - Kulturmidler til idrettsformål og Kulturmidler til lag og foreninger