Informasjon om Korona, Saltdal kommune.

Spørsmål om Korona? Koronatelefon 905 79 993 (09.00-11.30 og fra 13.15-15.00 på hverdager)  Send oss E-post: corona@saltdal.kommune.no

Les mer
Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring av adressenavn

Saltdal kommune vedtok i formannskap 18. februar og kommunestyret 27. februar 86 adresse-/områdenavn fordelt på hele kommunen. Vedtaket er gjort i henhold til stedsnavnloven og kan påklages etter denne loven § 12. Klageretten gjelder selve skrivemåten av navnet, ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg.

Rett til klage har først og fremst lokale organisasjoner med tilknytning til navnet. Klageretten gjelder også andre offentlige organer og virksomheter, som eksempel Kartverket og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klagefrist er satt til 21. mars 2020.

Eventuell klage rettes skriftlig til Saltdal kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre klagen:

                Saltdal kommune

Kirkegata 23

                8250 Rognan

                Epost: postmottak@saltdal.kommune.no

 

Spørsmål om saken og klagerett kan rettes til saksbehandler Tore M. Eilertsen, tlf. 75 68 20 29, epost: tore.eilertsen@saltdal.kommune.no

Saltdal kommune vil utover våren tildele adresse til adresseverdige bygninger i kommunen. Det vil da bli gitt egen informasjon til eier(e) og fester(e) om tildelt adresse med informasjon.

Navnetabell Adresseparseller

Kart over adressenavnene

Innspill med kart

 

Skjema