Ønsker noen i deres kommune å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til andre halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på høsten er reflekstiltak. Vi anbefaler å gå inn på hjemmesiden for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

Kunngjøring av holdningsskapende midler høst 2018
Hvordan få støtte til holdningsskapende midler?

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag merket med «Søknad til NFTU om holdningsskapende midler 2018» sendes til: Firmapost-nord(a)vegvesen.no

Eller per post til:
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Søknadsfrist er 1. oktober, og midlene må benyttes i løpet av 2018.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo(a)vegvesen.no.