I dag inviterte rådmannen  vaktmestrene og renholderne til lunsj på samfunnshuset for å markere at de hadde lavest sykefravær i 2016.
Sykefraværet var på 4.3 % og rådmannen satte stor pris på dem i sin tale og roste for solid innsats.
Her får Anne Drage overrakt blomster på vegne av vaktmestrene og renholderne.

small img  1013