• Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i tre av ti dødsulykker i perioden 2011-2015. Totalt 160 ulykker av 544. 

 

  • Tasting eller teksting på telefon er forbundet med ekstremt høy risiko. Anslagene på relativ risiko i forskningslitteraturen varier fra 22 til 164 ganger høyere ved tasting/teksting enn ved vanlig kjøring. (TØI, 2016)

 

  • Blikket bort fra vegen mer enn to sekunder fører til at du i 80 km/t beveger deg 44 meter i blinde.

 

  • Bøtesatsene for mobilbruk økte 01.01.2021 fra 1.700,- og to prikker til kr 5.000,- og tre prikker. 

Gjør deg ferdig med innstillinger og mobilbruk før turen, sett telefonen på lydløs og legg den vekk. Dersom du må benytte telefonen, kjør inn til siden og stans bilen før bruk.  

 

 

 

 

 

  •  

--