-  for kunnskap og opplevelse

Vi gir deg informasjon om alle 8 nasjonalparkene i Nordland, Børgefjell, Lomsdal-Visten, Saltfjellet/Svartisen, Junkerdal, Sjunkhatten, Rago, Møysalen og Lákhu. I tillegg vil senteret få ansvar for nye nasjonalparker som blir etablert. Disse parkene er vernet for å bevare landskapet i størst mulig grad til glede for oss, våre etterkommere og naturen

Senteret er en ressurs både for de som bruker nasjonalparkene og de som søker å lære mer om naturen i Nordland. Beliggenheten på Storjord er unik. Her har det vært bosetting siden steinalderen. Både Junkerdal nasjonalpark og Junkerdalsura, som er et av nasjonalfjella i botanisk sammenheng, ligger tett inntil

Nordland Nasjonalparksenter autoriseres av Miljødirektoratet

For mer informasjon http://www.nordlandnasjonalparksenter.no/wips/1190593251/