Varsel for Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Nivå: Gult
Gyldig fra: 31.05.2020 07:00

Se varsler for hele landet

Vennlig hilsen

Varsom - Flomvarslingen
Varselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat