Digital fil med oversikt over kommunale krav som ikke er betalt, blir oversendt Skatteetaten mandag 28.05.2018.

 Saldo i sakene på denne dato vil bli grunnlag for motregning i eventuell skatt til gode for samme person.

 Dette innebærer at utbetaling av skatt til gode reduseres tilsvarende sum for ubetalte regninger til kommunen.

 For å unngå reduksjon i utbetaling av skatt til gode, må kommunale krav innbetales før 28.05.2018.

 

(Annullering av krav i overført fil på bakgrunn av mottatt betaling, vil kun la seg gjennomføre den første tiden etter oversendelse av filen. For tilfelle av dobbelbetaling etter dette, som følge av motregningsberegningen, vil overskytende bli returnert. Dette vil imidlertid medføre noe saksbehandlingstid.)»