Oppstart av navnesak 2020/130, Skjærvikhågen og andre navn i Saltdal kommune :Her og Her