Hensikten med prosjektet er å etablere et ca. 1 km langt krysningsspor på vestsiden av dagens bane, for å øke kapasiteten på Nordlandsbanen.

Nærmere informasjon finner du på prosjektets nettside her og i vedleggene nedenfor.

Innspill til arbeidet sendes til:
Bane NOR SF, postboks 4350, 2308 HAMAR eller på epost: postmottak@banenor.no

Alle innspill merkes med saksnummer 202403937.

Frist for innspill er fredag 26.04.2024

Vedlegg:

Varsel om oppstart av planarbeid.

Kart over planområdet.

Annonse i Saltenposten om krysningsspor Sukkertoppen.