Organisasjoner: Hovedtillitsvalgt:                  Telefon:             Mobil:                    
Fagforbundet Ellen Fridtjofsen   93 40 29 86
Delta Roald Kristensen   41 31 23 49
Sykepleierforbundet Niklas Fridtjofsen   99 38 20 85
Hovedverneombud Marie-Louise K. Olsen   90 94 93 23
FO Turid-Hanne Mathisen   94 78 74 23
Legeforeningen Linn Kristoffersen 75 68 21 30  
Nito Liv Røli   90 79 34 21
Utdanningsforbundet Cato Testad   45 03 97 99
Barnehage Anna Strøm   91 30 50 27
Fysioterapeutene Elise Ingebriktsen   91 10 37 65
Tekna Tore Eilertsen   90 69 92 17
Naturviterne Marianne Hoff   95 83 86 97
Sentrumsleder Ole Bøhlerengen   90 01 51 69