Organisasjoner: Hovedtillitsvalgt:                  Telefon:             Mobil:                    
Fagforbundet Ellen Fridtjofsen 75 68 20 70 93 40 29 86
Delta Roald Kristensen 75 68 23 64 41 31 23 49
Sykepleierforbundet Anne Kristin Lorentzen   90 09 56 19
FO Turid-Hanne Mathisen   94 78 74 23
Legeforeningen Linn Kristoffersen 75 68 21 30  
Nito Liv Røli 75 68 20 30  
Utdanningsforbundet Anne Marie Holand 75 68 21 08  
Barnehage Anna Strøm 75 68 23 55  
Fysioterapeutene Elise Ingebriktsen 75 68 21 38  
Jordmorforeningen Anne S. Kleven 75 68 21 60  
Tekna Tore Eilertsen 75 68 20 29  
Samfunnsviterne