Kulturminnedagene markeres over hele landet hvert år, og arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven.

I april ble Saltdals første kulturminneplan vedtatt av kommunestyret. Planens mål er å skaffe en oversikt over kulturminner og øke interessen og kunnskap knyttet til arbeid med kulturminner.  Kulturminneplanen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Planen inneholder flere prioriterte kulturmiljø og kulturminner, og har også en handlingsdel med tiltak som skal iverksettes i løpet av planperioden (2020 – 2029). Blant tiltakene finner man at det årlig skal markeres de nasjonale kulturminnedagene som finner sted i september.

I år faller disse dagene sammen Friluftslivets dager og Folkehelse uka noe som i tillegg til situasjonen knyttet korona og smittevern gir en god grunn til å holde seg utendørs.

Saltdal kommune vil i samarbeid med ressurspersoner, Nordlandsmuseet og Vensmoens venner invitere til flere arrangement i perioden 5.- til 13.september.

Turene er lagt til noen av kulturmiljøene som omtales i kulturminneplanen. Uka starter på lørdag 5.september med byvandring på Rognan med fokus på arkitektur, blant annet i Dalvegen. Søndag blir det vandring på Tverråmoen der både gårder og kulturlandskap, ferdselsårer og samisk kultur- og bosetting er naturlige tema. Det blir ettermiddagstur til kvernsteinsbruddet Hestgarden i Saksenvik og vandring i Rognanfjæra med fokus på båtbyggerhistorien. Og som avslutning på uka, søndag 13.september tar Vensmoens venner oss med på historisk vandring på området og omvisning i Vensmoen museum.

Avhengig av hvor engasjerte deltakerne er vil turene vare i mellom 1 til 2 timer.

Alle turene er gratis, men publikum må sjøl komme seg til turenes utgangspunkt, - se programmet.

Kulturminnedagene 2020(1) - plakat-page-001.jpg