Ved legetjenesten har vi stor og økende pågang av henvendelser som følge av Covid-19-pandemien.

Samtidig er bemanningen redusert pga. vakans, sykmelding og hjemmekarantene. Dette sammenfaller med at vi har nye LIS1-leger, som ikke er innkjørt ennå. I en periode må legetjenesten også overta deler av svangerskapsoppfølgingen.

Helse- og omsorgstjenestene skal prioritere de mest sårbare innbyggerne:

  1. Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  2. Skrøpelige eldre
  3. Barn og unge
  4. Personer med flere kroniske lidelser

Legevakttjenesten må også hele tiden opprettholdes og kanskje forsterkes.

Publikum må derfor forvente at det er økt ventetid på legetime for tida. For å redusere smittetrykket, er det dessuten ønskelig med minst mulig opphold på venterom og i kontakt med andre syke. Vi ber derfor publikum om å utsette legekonsultasjoner som kan vente - f. eks. attester eller vurdering av tilstander og plager som er mindre betydningsfulle.