Fram til påske har vi betydelig redusert legebemanning

Vi har to fastlegevikariater som vi ikke har fått besatt. I tillegg har vi nå skifte av turnusleger og ferieavvikling. Tilgangen på ledige legetimer er dermed mindre enn etterspørselen, med den følge at mange må regne med å få en del ventetid.  

Du finner informasjon om Saltdal helsesenter på www.saltdalhelsesenter.no

Elektroniske kommunikasjon til/fra Saltdal helsesenter ordnes best via www.besoklegen.no Søk om Saltdal helsesenter i søkefeltet, logg deg inn via BankID eller ved å få tilsendt et engangspassord på SMS.

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege