Det er kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin som sier dette til avisen. Kommunen gjennomfører først koronavaksinasjon av sykehjemsbeboere. Fra uke 2  vaksineres deretter aldersgruppen over 85 år og aldersgruppen 75 – 84 år, parallelt med utvalgte grupper helsepersonell. Samtidig med vaksinasjon av aldersgruppen 65 – 74 år, skal personer i alderen 18 – 64 år med høyest risiko gis vaksinetilbud. Seinere følger andre risikogrupper og aldersgrupper.
 
Alle pasientene må settes opp til to vaksinedoser, det må sørges for smittevern og kommunen må ha god kontroll på hvem som kommer til vaksinering og til hvilket tidspunkt. Innkalling til vaksinasjon vil  primært sendes gjennom Helsenorge.no. Innkallingen når fortere fram enn ved bruk av brevpost og med mindre ressursbruk enn ved telefonisk innkalling.
 
For at den enkelte person skal kunne motta innkalling, er det en forutsetning av man på forhånd har logget seg inn og gitt Samtykke til full tilgang på Helsenorge.no Man kan også gi Fullmakt til en annen person som kan motta meldinger via Helsenorge.no. Veiledning til hvordan dette gjøres, finner man i første rekke på Helsenorge.no. Man kan også spørre om hjelp fra Koronatelefonen, tlf. 905 79 993 / corona@saltdal.kommune.no
 
-          Vi skal selvfølgelig gi beskjed også til de som ikke er tilgjengelig gjennom Helsenorge.no, forsikrer Skodvin. Han legger til at jo flere som er tilgjengelig digitalt, jo mer folk og ressurser kan kommunen avsette til selve vaksinasjonsarbeidet.
-          Vi skal tilby koronavaksinasjon til innpå 2.000 personer som er over 65 år eller i alderen 18 – 64 år og i risikogruppe. I starten får vi tilgang på bare 20 vaksinedoser ukentlig, så det vil gå mange måneder før alle disse er vaksinert med to doser.