Rigmor Larsen, konsulent
Telefon:  75 68 20 82

Lena M. Gusjås, konsulent
Telefon:  75 68 20 74

Marianne J. Mossleth,  servicemedarbeider
Telefon:  75 68 20 94

Hovedoppgaven vår er å yte god service, veilede-/informere og gi svar til folk så langt kunnskapen rekker.

- Tar imot brev/søknader til kommunen og sørger for at rett saksbehandler får dokumentene
- Henviser til riktig avdeling og saksbehandler
- Utleverer div. skjema
- Ekspedere gravemeldinger
- Gir informasjon om møter i poltiske utvalg
- Bistår med forhåndsstemming ved valg
- Skaffer sakspapirer/protokoller fra politiske utvalg og andre dokumenter av interesse
- Kopitjeneste m.m.