Rigmor Larsen, Konsulent
E-post: rigmor.larsen@saltdal.kommune.no
Telefon: 477 60 870

Lena M. Gusjås, Konsulent
E-post: lena.gusjaas@saltdal.kommune.no
Telefon: 477 61 188

Marianne J. Mossleth, Servicemedarbeider
E-post: marianne.mossleth@saltdal.kommune.no
Telefon: 477 60 799


 

Hovedoppgaven vår er å yte god service, veilede-/informere og gi svar til folk så langt kunnskapen rekker.

- Tar imot brev/søknader til kommunen og sørger for at rett saksbehandler får dokumentene
- Henviser til riktig avdeling og saksbehandler
- Utleverer div. skjema
- Ekspedere gravemeldinger
- Gir informasjon om møter i politiske utvalg
- Bistår med forhåndsstemming ved valg
- Skaffer sakspapirer/protokoller fra politiske utvalg og andre dokumenter av interesse
- Kopitjeneste m.m.