Hovedoppgaven vår er å yte god service, veilede-/informere og gi svar til folk så langt kunnskapen rekker.

  • Tar imot brev/søknader til kommunen og sørger for at rett saksbehandler får dokumentene
  • Henviser til riktig avdeling og saksbehandler
  • Utleverer div. skjema
  • Ekspedere gravemeldinger
  • Gir informasjon om møter i politiske utvalg
  • Bistår med forhåndsstemming ved valg
  • Skaffer sakspapirer/protokoller fra politiske utvalg og andre dokumenter av interesse
  • Kopitjeneste m.m.
  • Parkeringskort