Det er viktig å bruke Chrome som nettleser for å få best mulig resultat av streamingen.
Den kan følges: her

Møte begynner kl. 10.

Sakspapirer:

http://aspephpub.public.cloudservices.no/Saltdal/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=149