Kommunen  tar imot navn, adresse og telefonnummer på de innbyggerne som vilha målt radon.
Navnelistene nummereres fortløpende  og sendes til Terra Control.
Vi sender KODALPHA 115 sporfilm direkte til kunden pr.post når forskudd er innbetalt til vår konto.
Kunden får tilsendt måle-rapport fra oss når måling og analyse er utført.
Kommunen får kopi av rapporten i henhold til kundenummer på navnelisten.
Dette koster for kunden:
2 detektorer inkl. m.v.a. porto og analyse kr. 625,-
( 1 detektor inkl.m.v.a. porto og analyse kr. 375,-)


Forskuddsbetales til:
Terra Control AS Konto: 0537 08 65428 eller
til Terra Control
Vippsnr: 580624