For mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser. Fylkesmannen i Nordland har fått kr 15 594 250 til fordeling til tiltak som raskt legger til rette for mer aktivitet til eldre og seniorer som bor i eget hjem eller omsorgsbolig. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Det gis tilskudd til prosjekter med tiltak som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen. For at søknaden skal vurderes må prosjekt og tiltak være innenfor mål og målgruppe, være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud som er åpent for alle i målgruppen.

Hvem kan få tilskudd:

  • Kommuner
  • Fylkeskommunen
  • Interkommunale selskaper
  • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

 

Mer informasjon finner du HER