Kriterier:

  • Er bosatt i Saltdal kommune, eller må til en annen kommune for å utøve sin idrett.
  • Representere et lag i Saltdal, eller lag/ klubb i en annen kommune dersom denne idrettsgrenen ikke finnes/ tilbys i kommunen.
  • Egnet som forbilde ved å vise gode holdninger.
  • Ungdom mellom 13 og 20 år.

 

Stipendet er på kr 3 000,-, og er en engangsutbetaling.

 

Stipendet skal benyttes til en eller flere av tiltakene:

- Reiser

- Konkurranser

- Trenerbistand

- Treningsopphold

- Andre utgifter relatert til idretten

 

En egenbeskrivelse av utøver, idrett og nivå legges ved søknaden.

 

Søknadsfrist er 1. desember!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Camilla Olsen

 

Konsulent barn, ungdom og idrett

Saltdal kommune

 

Tlf.nr. 75682294/ 97123937

camilla.olsen@saltdal.kommune.no

Søknadsskjema  HER