Idrettslag som driver jevnlig aktivitet for barn og unge i sesongen vil bli prioritert.
Idrettslagets regnskap fra 2017 og budsjett for 2018 skal være vedlagt søknaden.
Søknader som kommer inn etter fristens utløp kan man ikke regne med blir behandlet.

Søknaden sendes pr. post til:

Saltdal kommune
Virksomhetsområde kultur
Kirkegt. 23
8250 Rognan

eller pr. e-post til: postmottak@saltdal.kommune.no

Tildeling av midler behandles i utvalget for helse og oppvekst 6. juni.