Saltdal kommune lyser ut kr 86 000 i kulturmidler til ordinære lag og foreninger i 2021.

Søknadsfristen er satt til: 1. mai 2021.

Midlene kan søkes av lag  og foreninger med tilholdssted i Saltdal, og de lag og foreninger som arbeider med barn og unge vil bli prioritert.

 

Du finner søknadsskjema her: elektroniske søknadsskjemaet.

 

Organisasjonens årsmelding fra 2020, regnskap fra 2020 og budsjett for 2021 skal være vedlagt søknaden. Det kan avtales at disse vedleggene ettersendes hvis idrettslaget ikke har fått gjennomført årsmøtet innen søknadsfristen.

Legg også ved en utfyllende/ beskrivende søknad hvor det opplyses om organisasjonens aktivitet og antall medlemmer under 20 år.

Tildeling av midler behandles i  Oppvekst-, kultur og miljøutvalget  1. juni. 2021

 

Camilla Olsen
Konsulent barn, ungdom og idrett
Tlf.nr. 75682294/ 97123937
camilla.olsen(a)saltdal.kommune.no