Grunnet større vannlekkasje er vannet stengt i deler av Skogveien, Elgfaret, Ekornstien og Henrik Braseths veg og til Jernbanegata. Det arbeides med å få reparert lekkasjen.

Teknisk drift.