Det er mulig å komme med innspill i to runder: i første runde i forhold til eksisterende temaplan og eventuelle endringer på denne. I neste høringsrunde vil det bli mulig å gi innspill på ny temaplan før den politiske behandlingen.

Send eventuelle innspill i første høringsrunde på e-post til camilla.olsen@saltdal.kommune.no innen 22. september.

Tidsplanen er som følger:

  • 9. september:                 Varsel om oppstart av revidering av Temaplan for idrett og fysisk aktivitet.
  • 22. september:               Første høringsfrist
  • 22. sept- 22. okt.:           Arbeid med å utarbeide revidert temaplan, samt utsending av høringsutkast.
  • 5. november:                  Andre høringsfrist
  • 5.- 19. nov.:                     Arbeid med ferdig temaplan og saksfremlegg
  • 30. november:                Behandling i Oppvekst-, kultur- og miljøutvalget
  • 16./17. desember:         Behandling i kommunestyret

Med vennlig hilsen

Camilla Olsen

Konsulent barn, ungdom og idrett

Saltdal kommune

Tlf.nr. 75682294/ 97123937

camilla.olsen@saltdal.kommune.no

Klikk på linkene:

Temaplan idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Prioritert handlingsplan 2020