Samhandlingsområdet oppvekst og kultur organiserer tjenester innen flyktningkontor, barnehager,
skoler og kultur.