For mer informasjon om barnehagene i Saltdal finner du/dere på kommunens hjemmeside: 

https://www.saltdal.kommune.no/om-barnehager-i-saltdal-kommune.556188.no.html

 

For å søke om barnehageplass finner du her: https://foresatt.visma.no/saltdal