Måltid fra Saltdal sentralkjøkken

1/1 porsjon middag m/dessert112,-
1/1 porsjon middag u/ dessert95,-
½ porsjon middag m/ dessert80,-
½ porsjon middag u/ dessert65,-
1,5 porsjon middag m/dessert200,
1,5 porsjon middag u/ dessert177,-

Diverse tjenester

Kost/tørrmat omsorgsboliger1859,-
Renhold/vaskeri Hel leilighet   1700,-
Renhold/vaskeri Halv leilighet  849,-
Vaskeri Heimly (Sengetøy, håndklær mm)1203,-
Vask av privat tøy i omsorgsbolig av personell445,-
Dag-/aktivitetstilbud Knaggen110,-
Transport dagplass (Knaggen)110,-
Bil leasing brukere per mnd1500,-
Tv abonnement m/internett per mnd inkl adm. gebyr 340,-
«Kaffekos» Jernbanegata 48 350,-

Husleie/energiutgifter kommunale boliger

Leilighet over 53m210 725,-
Leilighet under 53m28851,-
Delt leilighet5363,-
Strøm* Energikostnader beregnes ut fra regnskap for foregående år.1340,-
Egenandel korttidsopphold i bolig 193,-
Egenandel dag/natt opphold i institusjon110,-
Egenbetaling for ferdigbehandlede pasienter i korttids- og rehabiliteringsavdelingen over 60 døgn334,-

Egenandel hjemmetjenester

Inntil 2GRegulert fra 220,- i 2023, til maks 230,- for 2024 i henhold til rundskriv. Maksimalsats jamfør gjeldende skjermingsregler.
2-3 G546,- (Maksbeløp per måned: kr 1365,-)
3-4G546,- (Maksbeløp per måned: kr 2184,-)
4-5G546,- (Maksbeløp per måned: kr 3822,-)
Over 5 G546,- (Maksbeløp per måned: kr 4914,-)

Omsorgsstønad

OmsorgsstønadPrisregulert 2022 (10 års ans) til og med 14.02.23   Avtaler fra 15.02.23

2024
Til og med 14.02.23 
kr 243,44/time. 

Fra 15.02.23 
214,31/time

1/1 Omsorgsstønad 
(58 timer)
14088,-     -       12304,-14 120,-/12430,-
3/4 Omsorgsstønad 
(43,5 timer)
10566,-     -         9228,-10 590,-/9323,-
1/2 Omsorgsstønad 
(29 timer)
70441,-     -        6152,-7060,-/6215,-
1/4 Omsorgsstønad 
(14,5 timer)
3522,-       -        3076,-3530,-/3108,-

Arbeid som avlaster

Arbeid som avlaster 01.01.23-31.12.2301.01.24-31.12.24 
Etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-1(1) nr 2 Minst kr 95,- per timeMinst kr 101,- per time 
Etter barnevernloven Minst kr 76 per timeMinst kr 81 per time 
Utgiftssatser per barn per døgn0-10år10år+0-10år          10 år+           
Avlaster*  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (1) nr. 2

 

221,-

 

290,-

  

233,-                               

306,-
Besøks-/Avlastningshjem**  Barnevernloven

 

358,-

 

416,-

  

378,-                             

439,-  

Velferdsteknologi

Montering, opplæring, flytting og demontering (engangskost) (Husstandens samlede inntekt legges til grunn dersom flere i husstanden får trygghetsalarm samtidig)

Inntekt under 2G

2-3G

3G og opp.

                     


Gratis

500,-

1000,-

Månedspris: Gratis å låne trygghetspakke, men betaler for abonnementet. Helsehjelpen du er gratis. 100.-
Tapt trygghetsalarm/røykvarsler/tilbehør må erstattes utfra skadeomfang.