Som følge av situasjonen i Ukraina, er det ventet at mange flyktninger vil ankomme Norge i tiden framover. På nåværende tidspunkt er det uklart hvor mange flyktninger som kommer, og hvor og når disse vil bli bosatt.

Saltdal kommune er i den forbindelse bedt om å bosette flyktninger og ønsker en oversikt over tilgjengelige boliger/leiligheter. Har du en ledig bolig så kan du registrere den her. Registreringen er uforpliktende. Det vil bli tatt kontakt med aktuelle som melder inn en boligmulighet dersom det oppstår behov. 

Krav til boligen og utleier

  • Boligen må være godkjent som utleiebolig og være utrustet med nødvendig brannvarsling og brannslokkingsutstyr. 
  • Vi ønsker at du som utleier inngår leieavtale direkte med flyktningen fra datoen vedkommende bosettes, og at Saltdal kommune kan få tilgang til boligen for inspeksjon og ev. møblering noen dager før leieavtalen inngås. 
  • Leieforholdet må være i tråd med husleieloven. 

Registrering

  • Registreringen er ikke bindende, og opplysningene blir behandlet av flyktningtjenesten
  • Har du spørsmål vedrørende bosetting av flyktninger kontakt Saltdal kommune på mobil 97121083
  • Her finner du skjema for registrering av bolig 

 

Mer informasjon