Vi kan bidra med:

  • Kartlegging av funksjonsnivå
  • Tilrettelegging av omgivelsene i bolig, på arbeidsplassen, skolen og fritidsarena
  • Bistand til å søke på, samt opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
  • Utprøving og tilpassing av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere

Når kontakter du oss?

  • Når du ikke lenger klarer å utføre eller har vansker med daglige, praktiske oppgaver som du klarte tidliger: gå på butikken, dusje, besøke venner og familie etc.
  • Ved behov for hjelpemidler eller tilrettelegging for å kunne utføre daglige gjøremål
  • Når du ønsker veiledning og tilrettelegging eller trening for å bli mer selvhjulpen.

Tjenesten gis der du er.

Hvem kontakter du?

For alle henvendelser, ring 97 69 34 76